Thủ tục cấp phép quảng cáo tại các tòa nhà

Đăng vào 14/10/2020 lúc 16:20

Công ty Tín Tài Lộc chuyên xin giấy phép treo băng rôn nhanh nhất

 I. Hồ sơ và thủ tục:
1. Thành phần hô sơ xin cấp phép treo bảng quảng cáo đối với trường hợp của quý công ty bao gồm:
-   Đơn xin thực hiện quảng cáo.
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);
- Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo  in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
-  Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng. ( vì bảng quảng cáo của công ty có diện tích là: 13,25 x 2,65 = 35,1125 m2 nên căn cứ Điều 31 luật quảng cáo thì công ty cần phải xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo tại sở xây dựng ).
- Đối với công ty quảng cáo phải hợp đồng quảng cáo giữa công ty quảng cáo và Cty muốn quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ.
- Phải có hợp đồng thuê địa điểm nơi quảng cáo nếu nơi đó được Công ty quảng cáo thuê lại của đối tác thứ 3 để quảng cáo.
Cơ quan có thẩm quyền:  Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hồ Chí Minh
2. Thành phần hô sơ xin cấp phép xây dựng công trình quảng cáo  đối với trường hợp của quý công ty bao gồm:
- Văn bản đề nghị thoả thuận xây dựng công trình quảng cáo 
-  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản); 
+ Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
+ Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
Cơ quan có thẩm quyền: Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
II . CÁC CÔNG VIỆC MÀ CÔNG TY SẼ ĐẠI DIỆN QUÝ CÔNG TY THỰC HIỆN.
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan và đại diện công ty soạn thảo đơn đề nghị và chuẩn bị các loại giấy tờ trong phạm vi khả năng cho phép;
- Đại diện công ty thực hiện các thủ tục đối với phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Đại diện giải trình mọi vấn đề pháp lý phát sinh đối với các cơ quan chức năng;
- Đại diện nhận kết quả và bàn giao kết quả cho Quý khách hàng